מיסוי בינלאומי

משרדנו עוסק בתחום מיסוי בינלאומי, תוך מתן טיפול משפטי, ייעוץ וחוות דעת בנושאים שונים בתחום.

בין שירותי המשרד בתחום המיסוי הבינלאומי ניתן למנות:

  • ייעוץ בעניין מיסוי הכנסות שמקורן בחו”ל.
  • מבני השקעה של חברות הפועלות ברחבי העולם.
  • ייעוץ ומתן חוות דעת בעניין קביעת התושבות, הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
  • ייעוץ ומתן חוות דעת לעניין תושבות חברות – קביעת מעמד התושבות לצורך מס בישראל.
  • ניהול הליכי גילוי מרצון לגבי הכנסות ונכסים מחוץ לישראל.
  • ייעוץ ללקוחות ולמייצגים מבני השקעה של תושבי חוץ בעת ביצוע השקעות ופעילות בישראל.
  • הטבות המוענקות לתושבי חוץ על פי חוקי העידוד השונים.
  • ייצוג לקוחות בהליכים פליליים הננקטים נגדם בהתייחס לשאלות תושבותם

למשרדנו ניסיון עשיר בהשגת הסדרי מס בהליכי גילוי מרצון, בהשגת החלטות מיסוי (פרה-רולינגים) ובייצוג הלקוחות בדיוני שומות בהיבטי מס בינלאומיים.